Rewolucja w rozmowach kwalifikacyjnych

Rewolucja w rozmowach kwalifikacyjnych

Rewolucja w rozmowach kwalifikacyjnych

Rozmowa rekrutacyjna nie musi być stresująca – przekonują twórcy platformy ZapraszamNaRozmowe.pl. Narzędzie dostępne od września 2015 roku, to system zatrudniania pracowników oparty na wideorozmowach – korzystnych z punktu widzenia rekrutującego i rekrutowanego.

Celem usługi ZapraszamNaRozmowe.pl jest usprawnienie procesów rekrutacji, tak aby z perspektywy pracodawcy były szybsze, tańsze i dające poczucie satysfakcji, a z perspektywy przyszłego pracownika – mniej stresujące.

Platforma dedykowana jest zarówno firmom pośredniczącym, jak i podmiotom samodzielnie prowadzącym działania rekrutacyjne. Ze względu na charakter rekrutacji w formie wideorozmowy poleca się ją szczególnie pracodawcom poszukującym osób na stanowiska, w których istotną rolę mogą pełnić kompetencje komunikacyjne np. handlowców, specjalistów ds. obsługi klienta, menagerów, czy wykładowców.

Zalety ZapraszamNaRozmowe.pl to przede wszystkim możliwość sprawdzenia większej liczby kandydatów w krótszym czasie. Usługa pozwala maksymalnie zestandaryzować proces rekrutacji, a tym samym ocenić potencjalnych pracowników na równych zasadach. Umożliwia także obniżenie kosztów rekrutacji – tłumaczy Łukasz Sójka, dyrektor zarządzający ATOTA Sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za stworzenie usługi.

Jak działa ZapraszamNaRozmowe.pl?

Za pomocą systemu, rekruter zaprasza kandydata na rozmowę wideo w trybie asynchronicznym. Na przygotowane pytania kandydat będzie mógł odpowiedzieć w dogodnym dla siebie terminie. Decyzją rekrutera jest, czy kandydat ma szansę na korektę nagrania. Narzędzie będzie dostępne na urządzenia mobilne, dzięki temu rekruter będzie mieć dostęp do spływających zgłoszeń w dowolnym czasie i miejscu.

W trakcie trwania rekrutacji możliwe jest wysyłanie wiadomości do kandydatów, otrzymywanie powiadomień o nadesłanych zgłoszeniach oraz uzupełnianie ich o oceny i komentarze.

Po zakończonej rekrutacji system ZapraszamNaRozmowe.pl generuje automatyczne podsumowanie zawierające zestaw statystyki dotyczących procesu rekrutacji (liczba kandydatów, wskaźnik responsywności, czas poświęcony rekrutacji na dane stanowisko itp.).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 8. Osi Priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.

***

ATOTA Sp. z o.o. – powołana do realizacji projektu Zapraszamnarozmowe.pl, której celem jest wsparcie w zakresie efektywności poprzez dostrzeganie potrzeb człowieka. Do jej głównych obszarów zainteresowań należą relacje między uczestnikami biznesu. Spółka rozwija produkty takie jak m.in. videoprezentacje, strategie i wdrożenia employer branding; onboarding, rozwiązania intranetowe,  programy motywacyjne i inne rozwiązania z obszarów wsparcia Klientów B2B .